Oostendse Compagnie

Een belangrijke spil in de werking van de vereniging is de “Oostendse Compagnie”, een ontmoetingsforum voor "havenminnend" Oostende. Tijdens de (tweemaandelijkse) bijeenkomsten van de Oostendse Compagnie worden allerlei actuele thema’s of ontwikkelingen m.b.t. de havens toegelicht. Via dit forum wil de vereniging een ruim(er) maatschappelijk draagvlak creëren voor de verschillende havens.

Nieuws

Oostendse Compagnie - 5 maart 2010 - download de uitnodiging

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:


Bekijk onze agenda

27 november 2009 - raad van bestuur

raad van bestuur